Certifikat

Sedan hösten 2013 är vi PEFC- och FSC-certifierade

PEFC-Certifikat

FSC-Certifikat

 

Certifikat NTR

Certifikat för Klass NTR A och AB:
Svenska

AB Tenhults Impregneringsverk är ett av bygghandelns mest etablerade varumärken för ”grönt trä”. Verksamheten grundades av Såbi och flyttade 1986 till den plats på Götafors industriområde utmed E4:an vid Vaggeryd där vi är placerade i dag. Sedan 1995 ingår vi tillsammans med Ture Johanssons Trävaru AB i TUJO-koncernen. 

Vi har nått vår starka ställning via rätt kvalitet och hög leveransberedskap. Bakom dessa begrepp står bland annat våra stora resurser för lagerhållning; över 18 000 kvadratmeter för lagring under tak.  Samt vårt geografiska läge som erbjuder närhet till såväl råvara som marknaden.


Stora volymer
Varje år tryckimpregneringar vi ca 100 000 kubikmeter trävaror. Virket levereras hyvlat och sågat hit för behandling i någon av våra impregneringslinjer. Det innebär ca 2 000 fullastade långtradare varje år med färdigvaror. Och givetvis samma flöde in.

Totalt omsätter verksamheten omkring 250 miljoner kronor och sysselsätter sex helårsanställda samt några extraanställda under den intensiva vår- och sommarperioden.


Våra certifikat    
Genom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har vi tillstånd att märka vårt impregnerade virke med NTR.  NTR är det nordiska kvalitetsmärket.

Certifikat för Klass NTR A och AB på Svenska

Miljöcertifikat

Hållbarhetsrapport för TuJo - Koncernen

Sedan hösten 2013 är vi PEFC- och FSC-certifierade

PEFC-Certifikat

FSC-Certifikat

 

AB Tenhults Impregneringsverk

Box 30

567 21 Vaggeryd

 

Tel. 0393 - 120 35
Fax. 0393 - 313 17

info@tenhults.se