Snabbkontakt

Har du frågor om vårt sortiment eller vill du beställa:
Ring oss på 0393-120 35

Certifikat NTR

Certifikat för Klass NTR A och AB:
SvenskaVarje år tryckimpregnerar vi ca 90 000 kubikmeter virke. Det obehandlade virket köps såväl från koncernbolaget Ture Johanssons Trävaru i Klevshult som av andra aktörer. 70 procent av råvaran hämtas inom en radie av 10 mil. Virket levereras sågat och hyvlat till oss. Impregneringen sker sedan i fyra tiltbara tryckcylindrar. Sedan en tid tillbaka förfogar vi över två helautomatiska impregneringslinjer.

Det obehandlade virket förs in i cylindern som tillsluts och låses. Därefter skapas ett förvakuum. Sedan fylls cylindern med impregneringsvätska och virket och impregneringslösningen sätts under vätsketryck i 30-60 min.
Efter tryckfasen töms vätskan tillbaks till lagertanken och eftervakuum appliceras under 30 min. Detta för att minimera mängden överskottsvätska.
Cylindrarna tiltas så att eventuellt kvarvarande överskottsvätska rinner av.

Virket lagras under skärmtak för att impregneringsvätskan ska fixeras i träet. Totalt förfogar vi över 18 000 kvadratmeter lagringsyta under tak.
Därefter är det dags för leverans. Vårt strategiska läge utmed E4:an gör att vi snabbt når våra kunder.

AB Tenhults Impregneringsverk

Box 30

567 21 Vaggeryd

 

Tel. 0393 - 120 35
Fax. 0393 - 313 17

info@tenhults.se